Regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu Akfits.pl dostępnego pod adresem https://sat.org.pl/regulamin-sklepu
 2. Skorzystanie z oferty sklepu sat.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 4. Żadna z funkcjonalności sklepu Sat.org.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem.
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Sat.org.pl
 7. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem:  Sat.org.pl umożliwiający nabywanie licencji na wzięcie udziału w kursach oferowanych przez Sat
 8. Sat -  „AKFITS Sp. z o.o. 01-368 Warszawa ul.Jamesa  Joyce'a 18 REGON 387549654 NIP 5223192594 ”
 9. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 10. Licencjonobiorca – kupujący, który zakupił kurs oferowany w sklepie
 11. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 • 2 Dokonywanie zakupów
 1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest wyłącznie po rejestracji.
 2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące wymagane dane
 3. Imię i Nazwisko
 4. Hasło
 5. Adres e-mail
 6. Adres korespondencyjny
 7. Numer telefonu kontaktowego
 8. Datę urodzenia
 9. Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą
 10. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji. 
 11. Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 12. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich.
 13. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję "Kupuję i płacę"
 14. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 15. Dokonując zakupu licencji lub innego towaru dostępnego w formie elektronicznej, kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu na podany w trakcie rejestracji adres meilowy, w którym otrzyma unikalny kod potwierdzający płatność.
 16. Zapłata za nabyty egzamin może nastąpić w formie: przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z regulaminem tego serwisu, przed startem egzaminu.
 17. Wysyłka zakupionego egzaminu następuje w ciągu do 7 dni roboczych (w większości przypadków wysyłka odbywa się automatycznie po płatności).
 • 2.1 Forma zakupu poprzez zadatek
 1. Korzystając z opcji zakupu kursu w formie zadatku, kupujący jest zobowiązany do opłacenia pozostałej kwoty.
 2. Kupujący brakującą kwotę może opłacić, przelewem ekspresowym za pomocą platformy Przelewy24, sprzedawca nie prowadzi rozliczenia gotówkowego.
 3. Zakup egzaminu jest równoznaczny z opłaceniem całości kwoty za wybrany egzamin.
 • 3 Zwrot płatności
 1. Kupujący, ma prawo odstąpić od zakupionego egzaminu w terminie 24h od dokonania rezerwacji.
 2. Sat zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.
 • 5 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych AKFITS Sp. z o.o. 01-368 Warszawa ul.Jamesa  Joyce'a 18. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim
 2. Sat nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionego kursu powinny być zgłoszone pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Użytkownik może usunąć konto w serwisie.
 6. Sat może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.
 7. Sat zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania egzaminu. W takim wypadku, zaproponowany zostanie zwrot wpłaty.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.

Kontakt

Adres :
AKFITS Sp. z o.o.
01-368 Warszawa
ul.Jamesa Joyce'a 18